Poskytujeme právní služby ve všech oblastech práva, přičemž jsme specialisté na:
 • správu rizikových aktiv zejména pohledávek od rané fáze představující předcházení jejich vzniku až po jejich úplné vymožení,
 • korporátní právo – příprava smluvní dokumentace, pořádání valných hromad, členských schůzí, shromáždění, změny ve statutárních orgánech, zakladatelských ujednáních, zvyšování/snižování základního kapitálu, navýšení vlastního kapitálu,
 • občanské právo - rozvody, péče o dítě, výživné, osvojení, převody věcí nemovitých i movitých, dědictví,
 • pracovní právo – nároky zaměstnanců, skončení pracovního poměru, pracovní úrazy,
 • insolvenční právo – návrhy na povolení oddlužení, přihlašování pohledávek, insolvenční návrhy,
 • právo na ochranu osobních údajů – práva subjektů údajů: realizace práva být zapomenut, realizace práva na přenositelnost údajů, realizace práva na informaci o zpracovávaných osobních údajích
 • právo duševního vlastnictví – registrace ochranné známky
Dále poskytujeme:
 • smluvní agendu – přípravy všech druhů smluv a dohod, majetkových vypořádání, vypořádání spoluvlastnictví, dědické dohody, aj.
 • zastupování v řízeních před soudy, správními orgány, mediátory, notáři, insolvenčními správci, exekutory
 • sepis a podání návrhů na oddlužení,
 • právní pomoc při zakládání s.r.o. (na jednom místě, zápis nové společnosti do 48 hodin).