Sign
Mgr. Bc. Aleš Pišinger, DiS.
Advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory pod evidenčním číslem 15078
Sídlo: Opletalova 1525/39, 110 00 Praha 1

IČO: 01827464
DIČ: CZ8305172667

Č. ú. v české měně: 2109442661/2700 (UniCredit Bank)
Č. ú. v EUR: 6829914004/2700 (UniCredit Bank), SWIFT (BIC): BACXCZPP, IBAN: CZ3427000000006829914004

Email: info@akpisinger.cz
ID datové schránky: x4zw26fInformace pro spotřebitele:

dojde-li ke vzniku sporu mezi klientem - spotřebitelem a advokátem, je klient oprávněn tento spor předložit k mimosoudnímu projednání pověřenému subjektu, kterým je Česká advokátní komora.
Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem z této smlouvy (smluv o poskytování právních služeb) na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.
Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.
Zde jsou rovněž informace týkající se pravidel České advokátní komory při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů.