Advokátní kancelář poskytuje právní poradenství v oblasti rodinného práva, dědického práva, insolvenčního práva, práva nemovitostí, korporátního práva, pracovního práva, insolvenčního práva, trestního práva a při správě a vymáhání pohledávek. Klienty rovněž zastupujeme v řízeních před soudy. Právní služby nastavujeme individuálně dle potřeb každého klienta, ať se jedná o jednotlivé nepodnikající osoby, živnostníky, právnické osoby a jiné podnikatele, ale také o obce či realitní kanceláře.

Advokátní kancelář poskytuje právní služby v českém a anglickém jazyce. Naše kancelář si zakládá na osobním a zároveň diskrétním a profesionálním přístupu ke klientovi. Při naší práci se zaměřujeme na detail a nabízíme řešení pro každou životní událost.

Komplexní řešení problémů jsme schopni nabídnout ve spolupráci s našimi daňovými poradci, soudními znalci, tlumočníky, notáři a exekutory i dalšími externími partnery.Sign Zakladatel, Mgr. Bc. Aleš Pišinger, DiS. působí v advokacii od roku 2005.

V rámci své právní profese se zaměřuje na všechny obory nabízených právních služeb.

S vyznamenáním absolvoval Vyšší odbornou školu obchod a právo v obchodě v Ostravě a stejně úspěšně bakalářský obor Veřejné správa na Západočeské univerzitě v Plzni, a to souběžně s magisterským oborem Právo na téže univerzitě.

Aleš Pišinger je advokátem zapsaným v seznamu advokátů České advokátní komory. Také je přísedícím u Okresního soudu Praha-východ.

Advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory pod evidenčním číslem 15078

Sídlo a kancelář: Rohanské nábřeží 678/23, 186 00 Praha 8 – Karlín

Tel.: +420 776 740 867
Email: info@akpisinger.cz
ID datové schránky: x4zw26f

IČO: 01827464
DIČ: CZ8305172667

Č. ú. v české měně: 2109442661/2700 (UniCredit Bank)
Č. ú. v EUR: 6829914004/2700 (UniCredit Bank), SWIFT (BIC): BACXCZPP, IBAN: CZ3427000000006829914004Informace pro spotřebitele:

dojde-li ke vzniku sporu mezi klientem – spotřebitelem a advokátem, je klient oprávněn tento spor předložit k mimosoudnímu projednání pověřenému subjektu, kterým je Česká advokátní komora. Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem z této smlouvy (smluv o poskytování právních služeb) na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz. Zde jsou rovněž informace týkající se pravidel České advokátní komory při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů.